Kjer je cilj, je tudi pot k cilju.

In kjer je osebni cilj,

tam že neka oseba potuje.

To misel avstralske psihiatrinje Elizabeth Lucas je Sonja ob ustanovitvi samostojnega Varstveno delovnega centra Ajdovščina – Vipava vnesla v strateška izhodišča kot rdečo nit. In ta misel je med zaposlenimi prisotna še danes.

Sonja se je po končanem študiju socialnega dela leta 1980 najprej zaposlila v SGP Primorje v kadrovsko socialni  službi. Tam je ostala 15 let.  Zaradi reorganizacije podjetja je ostala brez zaposlitve in se 1995 zaposlila v CIRIUS Vipava. Leta 2003 je skupaj s skupino  odraslih varovancev, ki so zaključili program izobraževanja v CIRIUS Vipava, odšla v novoustanovljeno dnevno enota Vipava, ki je delovala v okviru Centra za socialno delo Ajdovščina.   Leta 2006 je sprejela nov poklicni izziv in postala prva direktorica samostojnega Varstveno delovnega centra Ajdovščina – Vipava. To odgovorno in zahtevno delo je opravlja 6 let, ko  je na svojo želja odšla v enoto Ajdovščina in delala na mestu vodje enote, vse do upokojitve junija 2021.

Sonja je bila odgovorna in vestna delavka. Svoje  življenjske izkušanje, znanje in modrosti, je znala deliti z drugimi. Bila je dobra vodja. Sodelavci in ljudje, s katerimi je delala, so jo zato spoštovali in ji prisluhnili.  Zavedala se je, da je sreča vsakega posameznika največ odvisna od njega samega. Kot kadrovik je dobro vedela kako pomembna je izobrazba. Ljudi  okoli sebe je vzpodbujala, jih opogumljala, da so se izobraževali ali dokončali šolanje.  Pri tem je bila vztrajna in  danes ji je marsikdo hvaležen za to njeno nepopustljivo skrb.

Upokojitve se je zelo veselila. Načrtovala je številne aktivnosti, ki jih bo izvajala in bila je polna optimizma. Žal ji je, kljub temu, da je za svoje zdravje veliko naredila, to preprečila zahrbtna in težka bolezen.

Sonja, tvoja zemeljska pot je tukaj končana. Verjamemo, da je tvoja duša našla svoj cilj. Vsi tisti, ki smo te poznali, pa smo ponosni, da smo  lahko skupaj s teboj, prehodili del poti.

Mami Marčeli, možu Silvestru in sinu Andreju ter ostalim sorodnikom v imenu Varstveno delovnega centra Ajdovščina-Vipava izrekamo iskreno sožalje.

Deli ta prispevek:
Skip to content