VDC Ajdovščina-Vipava je bil ustanovljen 13.12.2005 s sklepom vlade Republike Slovenije za opravljanje nalog vodenja, varstva in zaposlitve oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Začetki delovanja VDC pa segajo v leto 1982, ko je bila pod okriljem CSD Ajdovščina ustanovljena Enota VDC Ajdovščina. Takrat je bilo vključenih 20 oseb. Leta 2003 smo ustanovili Enoto Vipava in s 1.1. 2014 še program institucionalnega varstva odraslih (IVO).

Trenutno je je v VDC Ajdovščina – Vipava vključenih skupno 97 uporabnikov.

VIZIJA: VDC Ajdovščina – Vipava si prizadeva ustvariti takšno kulturo okolja, ki bo drugačnost telesnih in intelektualnih sposobnosti sprejemala brez negativnih predznakov.

POSLANSTVO: VDC Ajdovščina – Vipava se zavzema za takšne pogoje dela in življenja, ki zagotavljajo enake možnosti vsem, ne glede na telesne in umske sposobnosti, za življenje po lastni predstavi in v sožitju z drugimi ljudmi.

Naše delo tudi zaposlenim omogoča, da doživljamo uspehe v zvišanju kakovosti življenja. Vsi se trudimo uporabnikom in njihovim svojcem omogočati varnost, socializacijo in jim pomagati pri vključevanju v realno družbeno okolje.

Skip to content