DOLGOROČNI CILJI, USMERITVE IN VIZIJA ZAVODA

Politika usmeritve zavoda v naslednjih letih bo usmerjana v:

  • zagotavljanje pogojev in delovno okolje za zagotavljanje čim kvalitetnejšega dnevnega varstva, zaposlitve in institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju
  • zagotavljanja kakovosti storitev na vseh področjih dejavnosti zavoda
  • povezovanje z okoljem za zagotavljanje čim večje integracije oseb z motnjami
  • povezovanje z mlajšimi generacijami (vrtci, šolami, srednjimi šolami) in graditev medgeneracijskih odnosov.

Poleg celovite skrbi za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju poskušamo naše uporabnike čim bolj enakovredno integrirati v širše družbeno okolje. Ker si te osebe ne zmorejo same ustvariti socialne varnosti, potrebujejo naše partnerstvo v obliki podpore, Zato je naše poslanstvo tudi ohraniti čim boljšo aktivnost uporabnikov, dostojanstvo in integracijo skozi vseživljenjsko učenje, multidisciplinarno obravnavo ter individualizaciji in normalizacijo bivanja. Zagotoviti jim poskušamo okolje, ki bo posamezniku omogočalo, da v čim večji meri opravlja tiste funkcije, ki jih zmore in ima obenem na voljo ustrezno pomoč pri opravljanju tistih funkcij, ki jih ne zmore več.
S strokovno pomočjo in podporo zaposlenih skušamo našim uporabnikom pomagati pri uresničevanju njihov pravic in vključevanju v skupnost in okolje.

Skip to content