PROSTORSKI POGOJI IN LOKACIJE ENOT

Dejavnost izvajamo na štirih lokacijah in sicer:

VDC ima ustrezne prostorske in kadrovske pogoje za uspešno delovanje. Enota VDC Ajdovščina deluje v adaptirani stavbi v lasti države, objekt kjer deluje enota Vipava in BE Vipava je v najemu stavbe, za katero se plačuje najemnina. Stanovanjska skupina živi v pritličju stanovanjskega bloka

Vsi uporabniki delajo v delovnih skupinah, katere vodijo vodje. Uporabniki delajo na zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Te oblike zaposlitve so preprosta enostavna proizvodna dela, kot tudi vse bolj razvijajoč in pester lastni program, ki obsega izdelavo voščilnic, adventnih venčkov, velikonočnih aranžmajev, glinastih figuric,.. Poleg dela uporabnikov v skupinah imajo uporabniki možnost prehajati iz skupine v skupino.

Skip to content