Enota Vipava se nahaja v spodnjih prostorih objekta na Gradiški cesti 7 v Vipavi, ki deluje od leta 2003 dalje. V njej se zagotavlja izvajanje storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

V Enoto Vipava je vključenih 26 uporabnikov iz različnih slovenskih občin. Nekateri prihajajo v delavnice od doma, večina pa iz bivalne enote VDC – ja. Z njimi soustvarja sedem delavcev, ki s svojimi pestrimi dodatnimi znanji dopolnjujejo potek dela in razvedrila v enoti.

Zaposlitev predstavlja predvsem ustvarjanje iz različnih materialov in v različnih tehnikah. Delo je razdeljeno v posamezne faze, ki so prilagojene sposobnostim posameznih uporabnikov. V zahtevnejših fazah dela se v pomoč vključujejo tudi zaposleni, saj morajo biti izdelki privlačni in tržno zanimivi. Prodajamo jih v bližnjih trgovskih centrih, knjižnicah in ob prireditvah.

Poleg zaposlitve izvajamo tudi mnoge dodatne programe, ki nam bogatijo življenje, nas povezujejo z okoljem in nas razveseljujejo: pohodi, treningi in športna tekmovanja, likovne delavnice in ansambel Lajna, filmoteka, bralni kotiček, obiski, praznovanja rojstnih dni…..

Skip to content