V drugi polovici leta 2023 se je »rodila« naša nova glasbena skupina, ki deluje pod mentorstvom zunanje sodelavke Loredane Sajovic. Instrumentalno – glasbena zasedba, ki je v decembru premierno nastopila na nekaj naših internih dogodkih, se je v petek, 5.1.2023 podala na svojo prvo »turnejo« v praznično odeto Ljubljano.

V Varstveno delovnem centru Ajdovščina – Vipava (VDC) se vsak dan trudimo ustvarjati okolje, v katerem lahko vsak varovanec, skladno s svojimi zmožnostmi in željami, izrazi svojo edinstvenost. Med raznolikimi aktivnostmi, ki jih v ta namen izvajamo ima glasba pomembno mesto. Z njo krepimo spomin, se sproščamo, zabavamo in izražamo občutke. Glasba nas povezuje. Je jezik, ki premosti vse ovire: notranje in zunanje, vidne in nevidne. Na tem brezmejnem polju ustvarjalnih možnosti je jeseni 2023 v VDCju »zrasla« nova glasbena instrumentalno – vokalna zasedba.

Pod mentorstvom zunanje sodelavke, glasbene pedagoginje Loredane Sajovic in ob pomoči našega sodelavca Fabčič Markota, se je skupina začela srečevati vsak ponedeljek dopoldan. V enoti v Ajdovščini skrbno vadijo, spoznavajo nove pesmi, drug drugega, se družijo in z glasbo razveseljujejo. Svoj premierni nastop je glasbena zasedba petih varovank (Eme, Lee, Marte, Danjele in Vanesse)  ter Loredane in Markota, doživela v začetku lanskega decembra, ob prihodu dobrega moža Miklavža. S prazničnim programom so obogatili srečanje za mlajše otroke zaposlenih v VDCju.

V zadnjih, predprazničnih dneh decembra pa je v novi glasbeni zasedbi zavladalo še posebno prijetno pričakovanje. Dodatno so »pilili« svoj repertoar in se z iskricami v očeh veselili svoje prve »turneje«. V petek, 5. januarja novega leta so se v popoldanskih urah odpravili v Ljubljano. Ob jaslicah v frančiškanski cerkvi in v soju lučk na Pogačarjevem trgu, so obiskovalcem prestolnice zapeli in zaigrali. Tako kot znajo: ubrano in srčno. Prvi zares javni nastop je seveda zahteval veliko »korajže« za vse nastopajoče. Pristni nasmehi in pozitivni odzivi poslušalcev pa so bili največja potrditev in nagrada. Ter vzpodbuda, da se bomo z glasbo še naprej vključevali tudi v širši skupnosti. Glasbe, (tako kot naše volje), pri tem ne more nič zaustaviti. Je lepilo, ki povezuje ljudi, ne glede na razlike.