POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

POSLANSTVO

Odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudimo kakovostne socialno varstvene storitve in s tem spodbujamo njihovo samostojnost, socialno vključevanje v družbeno okolje, ustvarjalnost in delovno aktivno življenje.

Krepimo medsebojno povezanost ter omogočamo bivanje v duhu domačnosti. Spoštljivo negujemo edinstvenost in enkratnost vsakega uporabnika, ki je vrelec moči za njegov osebnostni razvoj.

Ustvarjamo pristno in iskrivo okolje, v katerem je vsak cenjen, zadovoljen, zaželen in slišan. Okolje, v katerem uporabnik skladno s svojimi zmožnostmi sodeluje, se uči, uresničuje želje, soodloča, se počuti varno ter občuti pomembnost in doprinos svojega prispevka k skupnosti.

VIZIJA

Utrjevati želimo našo vlogo socialno varstvenega zavoda, strokovno usposobljenega za izvajanje najzahtevnejših oblik oskrbe odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Uspešno hočemo odgovarjati na izzive, ki jih prinašajo starajoča se družba in spreminjajoče se potrebe uporabnikov. Skladno s tem želimo razvijati kader, prilagajati in širiti dejavnost ter nabor storitev. Stremimo k medgeneracijskemu sodelovanju, integraciji ter večji prepoznavnosti v širšem družbenem okolju.

VREDNOTE

Poslanstvo uresničujemo in vizijo zasledujemo na podlagi vrednot, za katere se zavzemamo.

Spoštujemo vsakega posameznika, smo strpni, empatični, se sprejemamo, cenimo sočloveka v njegovi enkratnosti in negujemo medsebojne odnose.
Zaupamo si, smo iskreni in iskrivi, stremimo k medsebojni pomoči, s čimer krepimo občutek varnosti.
Odgovorni smo za osebni in skupni razvoj.
Povezanost, pripadnost in sodelovanje so naš temelj za strokovno in kakovostno izvajanje programov, ki so v zadovoljstvo vseh.
Vztrajni smo pri zasledovanju malih in velikih ciljev. Trudimo se in nikoli ne obupamo. Vsak dan posebej nam je nov izziv in prav zato je naše skupno življenje in delo tako dragoceno.