PREDSTAVITEV

Vsak dan se učimo: povezani, z roko v roki, drug od drugega. Novih spretnosti in znanj, predvsem pa spoštljivosti. Pri doseganju naših malih in velikih ciljev smo vztrajni. Če nam včasih ne uspe, pogumno poskusimo še in nikoli ne obupamo. Cenimo malenkosti, ne iščemo pomanjkljivosti ter napak in iz naše edinstvenosti črpamo moč. Za rast. Vsak dan znova. Pristno in iskrivo, že več kot 40 let.

Varstveno delovni center (VDC) Ajdovščina-Vipava je bil kot javni socialno varstveni zavod ustanovljen 13.12.2005 s sklepom Vlade RS. Z namenom odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju zagotavljati Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP). Korenine razvoja zavoda pa segajo že v leto 1982, ko je pod okriljem Centra za socialno delo (CSD) Ajdovščina začela delovati »Enota VDC Ajdovščina« z 20 uporabniki.

Leta 2003 se je storitev VVZPP začela izvajati tudi v Vipavi. V novi enoti se je v letu 2014 dejavnost razširila na institucionalno varstvo (IVO), v okviru katerega se uporabnikom zagotavlja 16 urna oskrba.

Naša skupnost danes šteje preko 70 uporabnikov in 45 zaposlenih, ki jih strokovno, predano, skrbno in srčno usmerjamo po poti večje samostojnosti, delovne aktivnosti, osebnega razvoja, kakovostnega socialnega vključevanja ter bivanja v duhu domačnosti. Delo pri nas ni navadna služba. Je poslanstvo, ki nas bogati.