PREMESTITEV

Na predlog uporabnika, njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika ali na predlog zavoda VDC Ajdovščina – Vipava se lahko izvede premestitev uporabnika.

Premestitev se lahko izvede v okviru VDC Ajdovščina – Vipava (v drugo enoto v okviru zavoda) ali v drug zavod.

Predlog za premestitev obravnava Komisija za sprejem, premestitev ali odpust v VDC Ajdovščina Vipava. Premestitev se izvaja skladno s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (26. – 29. člen).