STANOVANJSKA SKUPINA

Stanovanjska skupina (SS) v Vipavi (Ob Beli 9) je prostor povezanosti in domačnosti v katerem biva 6 stanovalcev. Posameznikom je nudeno bivanje ter strokovna pomoč in podpora za vsakodnevno življenje v smeri večje participacije, možnosti izbire, boljše kvalitete življenja, širjenja socialne mreže, normalizacije in integracije. Zagotavlja se bivanje v duhu domačnosti in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Manjše število stanovalcev omogoča še več povezovanja z enim samim ciljem: da se tu počutijo del družine.