SVET UPORABNIKOV, ZAKONITIH ZASTOPNIKOV OZ. SKRBNIKOV

Posvetovalni organ direktorja je tudi Svet uporabnikov, zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov (SUZS), ki zagotavlja organizirano uresničevanje interesov uporabnikov ter v zvezi s tem daje pobude in predloge drugim organom zavoda.