STORITVE

VDC Ajdovščina – Vipava izvaja dve dejavnosti oz. socialno varstveni storitvi:

  • Storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) se izvaja na dveh lokacijah, v Ajdovščini (Pot v Žapuže 13a) in Vipavi (Gradiška cesta 7).
  • Storitev Institucionalnega varstva odraslih (IVO) se izvaja na dveh lokacijah v Vipavi, in sicer v okviru Bivalne enote (na Gradiški cesti 7) in Stanovanjske skupine (Ob Beli 9).

Storitev VVZPP se izvaja v obliki dnevnega programa (od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure). Storitev IVO se izvaja vse dni v letu, tudi med vikendi in prazniki. In sicer kot 16 urna oskrba med delavniki (od 15. do 6. ure) oz. celodnevna oskrba med vikendi in prazniki.

Storitve se izvajajo skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Pri delu z uporabniki sledimo našemu poslanstvu, viziji, vrednotam in izhajamo iz načela enake obravnave vseh uporabnikov, ob upoštevanju edinstvenosti in enkratnosti vsakega izmed njih. Storitve izvajamo po metodah individualnega in skupinskega dela, z upoštevanjem strokovnih in specifičnih načel individualizacije, dostopnosti, aktivnosti, možnosti izbire, nazornosti, postopnosti, ponavljanja in utrjevanja.

Z vsemi storitvami spodbujamo samostojnost, socialno vključevanje v družbeno okolje, ustvarjalnost ter tudi delovno aktivno življenje. Ustvarjamo pristno, iskrivo in varno okolje v duhu domačnosti, v katerem je vsak posameznik cenjen ter spoštovan. Gradimo prostor povezanosti, katerem vsak uporabnik po svojih zmožnostih sodeluje, se uči, izraža in uresničuje želje ter soodloča. Predvsem pa se počuti pomemben in vreden.