INSTITUCIONALNO VARSTVO (IVO)

VDC Ajdovščina – Vipava od leta 2014 izvaja tudi storitev Institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju IVO). Storitev izvajamo v Vipavi na dveh lokacijah, za skupno 29 uporabnikov:

  • v Bivalni enoti (BE, Gradiška cesta 7) za 23 uporabnikov in
  • Stanovanjski skupini (SS, Ob Beli 9) za 6 uporabnikov

Storitev nudimo 7 dni v tednu in vse dni v letu, in sicer od ponedeljka do petka po 16 ur dnevno (od 15.00 do 6.00 ure) ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v drugih izjemnih okoliščinah pa 24 ur dnevno. Vsi uporabniki, ki so vključeni v IVO, so vključeni tudi v program Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP).

VDC Ajdovščina – Vipava je zavezan k opravljanju storitve IVO na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Pravilnik). Ta storitev opredeljuje kot obliko obravnave v zavodu ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

Storitev izvajamo na način, ki v ospredje postavlja uporabnika kot dejavnega in aktivnega udeleženca pri soustvarjanju vsakdanjega življenja oz. bivanja. Življenje v BE in SS pomembno vpliva na večjo možnost izražanja posameznikove individualnosti, potreb, želja ter kakovostno oblikovanje lastne samopodobe.

V storitev IVO se uporabnik vključi na podlagi sklenitve dogovora. Skladno s Pravilnikom storitev obsega:

  • osnovno oskrbo (bivanje, organiziranje prehrane, tehnična oskrba) ter
  • socialno oskrbo (varstvo, posebne oblike varstva, vzgoja in priprava na življenje, vodenje).

Skladno s predpisi s področja zdravstva pa storitev IVO vključuje tudi zdravstveno oskrbo. Zdravstveno varstvo zajema preventivne in kurativne preglede pri osebnem zdravniku, preglede pri specialistih, spremljanje uporabnikov in izvedbo prevoza, ter urejanje napotnic in druge zdravstvene dokumentacije. Dodatno pa uporabnikom omogočamo tudi fizioterapijo in delovno terapijo. Velik poudarek dajemo zdravemu življenjskemu slogu uporabnikov. Veliko pozornosti namenjamo organizaciji zdrave prehrane, zdravstveni preventivi ter gibanju. Z uporabniki načrtujemo veliko aktivnosti na svežem zraku (izleti, pohodi,…). Radi odidejo na letovanja, se udeležijo koncertov in drugih prireditev, se družijo ter obiskujejo in gostijo svojce in prijatelje.

Poleg prostočasnih aktivnosti se uporabniki po svojih zmožnostih vključujejo v gospodinjska in druga vsakdanja opravila kot je zlaganje perila, čiščenje skupnih prostorov,…

Vodja programa IVO je Mirjam Tozan Jejčič, skupinska habilitatorka: 05 3644 366 / ivo@vdcajvi.si

Vodja zdravstvene dejavnosti je Veronika Kožman Tratnik, dipl.med.sestra: 05 9200 521 / ambulanta@vdcajvi.si