Da vse zastavljene cilje v Varstveno delovnem centru Ajdovščina – Vipava uspešno izpolnjujemo, je potrebno veliko sodelovanja, podpore in razumevanja tudi s strani svojcev naših uporabnikom. Vsako leto se posebej veselimo pomladi, ko že tradicionalno organiziramo srečanja za svojce. Tako smo v naših enotah v Ajdovščini in Vipavi 8. in 15. marca gostili  starše, zakonite zastopnike in skrbnike varovancev.

Svojci imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikov v Varstveno delovnem centra Ajdovščina – Vipava. Pomagajo pri prepoznavanju njihovih želja, potreb in pričakovanj. Temelj dobrega opravljanja naših storitev so zato redni stiki zaposlenih s starši, zakonitimi zastopniki, drugimi svojci oz. s skrbniki uporabnikov. Svojci aktivno sodelujejo v okviru individualnih in timskih obravnav. V spomladanskem času pa zanje že tradicionalno pripravimo srečanja v naših enotah.

Tako smo letos svojce gostili 8. marca v enoti Ajdovščina ter 15. marca v enoti Vipava. Predstavili smo jim glavne dosežene cilje v letu 2023 ter program dela za tekoče leto. Začutili so utrip dogajanja v naši skupnosti, poiskali odgovore na morebitna vprašanja pri strokovnih vodjah ter se družili v sproščenem vzdušju. Varovanci so zanje pripravili krajši kulturni program. V Ajdovščini so se z darilci spomnili dneva žena, z recitacijami Kosovelovih pesmi pa so obeležili tudi 120. obletnico rojstva pesnika. Tako na srečanju za svojce v Ajdovščini, kot teden kasneje v Vipavi, so dogodek glasbeno obarvali člani vokalno – instrumentalne zasedbe VDCja, pod mentorstvom zunanje sodelavke Loredane Sajovic.