V četrtek, 20. junija je naša glasbena skupina nastopila na slavnostni seji pred praznikom Občine Vipava. Za nas je bilo to posebno doživetje tudi zato, ker je plaketo Občine Vipava za posebne zasluge za svoje delo na področju oseb s posebnimi potrebami, prejela naša mentorica Loredana Sajovic.

Občina Vipava si je za občinski praznik izbrala 26. junij, v počastitev dogodkov v Vrhpolju, ko so neoboroženi domačini postavili živo barikado in več ur preprečevali napredovanje agresorske tankovske kolone jugoslovanske armade. To pogumno dejanje, ki se je zgodilo dan pred uradnim začetkom 10 – dnevne vojne za Slovenijo, ima poseben pomen za občino. V počastitev občinskega praznika je na slavnostni seji občinskega sveta Občine Vipava, v četrtek 20. junija nastopila tudi instrumentalno – vokalna skupina VDC Ajdovščina – Vipava.  Slavnostni govor je imel minister Matej Arčon, zbrane pa je nagovoril tudi župan Anton Lavrenčič.

 

Posebej ponosno smo spremljali osrednji del dogodka, namenjen podelitvi priznanj Občine Vipava najzaslužnejšim posameznikom in skupinam za leto 2024, ki so s svojim delom in predanostjo prispevali k razvoju in ugledu občine. Med prejemniki priznanj je bila namreč Loredana Sajovic, od lanske jeseni naša zunanja sodelavka – mentorica glasbene skupine. Ponosni smo nanjo in ji ob prejemu priznanja iskreno čestitamo. Samo mi  vemo, koliko truda, energije, znanja in predanosti nam iz tedna v teden nesebično razdaja. Je naša podpornica in prijateljica. Hvaležni smo za njen dar, vso njeno strokovno znanje in o odločnost na poti k cilju večje vključenosti oseb s posebnimi potrebami. In ni besed, kako zelo veseli smo, da vse to deli prav z nami.